?

Log in

No account? Create an account
Rok's Journal [entries|friends|calendar]
Rok

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

Broekgroepelen [29 Sep 2003|04:24am]
she takes a knife and carefully places it in the other's chest. 'goodbye' she says and smiles. i have always known she was this cruel, but the others haven't. i crawl under her bed, which is mine, and he in the closet comes out to take pictures of this odd happening. we laugh until our trousers drop, pants full of objects and lusty demeanor, we have no conscience because nothing we do is being registered.

again i climb the lamp-post. i see the silhouettes of the Kerubians and stroke his hair while he plays with my flute. these gestures are nothing but kind, though some of you might believe that they are truly evil, which i, of course, would never contradict.

And now,
3 fists| plastic surgery

[21 Aug 2003|11:50am]
hallo ik ben satan en ik heb een paard waarmee ik mensen vieze dingen laat doen en dan neem ik het op op video en dan dreig ik om het naar de prive te sturen. en leuke jongetjes verzamel ik ook, te weten: in de kast maar tom mag wel naar huis maar hij ging weg omdat hij mij te leuk vond maar ja ik ben dan ook satan he dus wat wil je. nou ja dan maar weer een ander slachtoffertje want jason is er ook nog en die ga ik morgen ontvoeren maar hij heeft een stoniemaloniekop dus hij hoeft niet met het paard. maar hij heeft wel een liedje geschreven en ik weet wel wat hij daarmee bedoelt maar toen hij op de fohn ging zitten klonk het zo olijk en hij moest lachen en hij zei 'nice'. maar daarmee bedoelde hij niet de fohn en wat gek, ik had het dus toch goed verstaan.
2 fists| plastic surgery

[17 Jul 2003|05:26am]
[ mood | sol ]

crack another open. i am the darth vader, though in the end it never gets right. and i never was. evil, oui, i like that. i can't sleep. ever. never. i am skirt , so pants. fuck you. i'm only in it for the me. yes no thank you sir i must apologise. without meaning . dsdsgvueb

sorry ik meen er werkelijk niets van. mijn hart is net zo zwart als mijn haar. lees je dit misschien? vieze gluurder. nee duh alsof je mijn aanwijzingen begreep, einstein. ik kan niet slapen. nooit. ooit. misschien wel, met iemand die ik leuk vind. (maar dat is er maar een, nee twee, oh nee drie. maar eigenlijk maar een en het begint met een j./ jed? jed&i?jedi? haha maar ik ben de darth vader.) dan gaan we met elkaar naar bed, zoals dat heet in een ordentelijke taal. ik geef er niets om. of nee wel. waarom geef ik niets? ik weet het niet. om iemand wel maar om de meesten niet. speelgoed, tinnen sol-daatjes. poesje waar ga je heen vandaag? naar de hei om te rollen te sollen en te snollen. en te rollebollen. nee dat is niet waar, ik moet geduld hebben. heb geduld stom rokje. ik kan niet slapen en ik heb drank genuttigd. dag rokje ga maar naar bed. het wordt alweer licht. ga maar dromen van de leuke meneer. ik geef er wel om, jij niet. of wel, maar niet om domme mongolen met getuite lippen die aan je tieten willen zitten en dan zeggen: je hepmoowjebowsshteh. en ook andere dingen zoals hahaha dikke lul ik weet het niet meer. oh ja. 100x hetzelfde. ga weg vieze gluurder, als je dit soms ziet. voel je maar vooral niet aangesproken want je begrijpt er toch geen reet van. kijk me nooit meer zo dom en onbegrijpend aan. ik spuug erop. ik klotst ervan. oh ja. nee. ehm. mhm. denken is moeilijk nu. het is 5:33. weet je niet dat ik rokje ben en niet die ander. niemand snapt mijn stomme experiment. godverdomme. ik moet ook alles uitleggen.

5 fists| plastic surgery

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]